BES FON

Capital (Turkey) - - BES FON -

Geçen ay hisse senetleri piyasas nda ya anan yükseli in, BES fonlar nda da etkisini gördük. 30 Eylül-24 Kas m tarihleri aras nda en çok getiri sa layan fon yüzde 6,96 yükseli le Cigna Finans Emeklilik ve Hayat Büyüme Amaçl Hisse Senedi EYF oldu. Bu fonu yüzde 6,48 getiriyle Vak f Emeklilik Büyüme Amaçl Hisse Senedi EYF ve yüzde 6,34 getiriyle Ergo Emeklilik ve Hayat. Büyüme Amaçl Hisse Senedi EYF takip etti. Bu dönemde en çok kazand ran 10 BES fonunun tamam , hisse senedi fonlar ndan olu tu. Bu fonlar yüzde 6 ve üstü seviyelerinde getiri sa lad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.