KR TERLER N AMP YONLARI

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Turkcell bilgi ve teknoloji yat r mlar yla, P&G çal ana verdi i de erle, Coca-Cola ise medya ve ileti im çal malar yla “Türkiye’nin En Be enilen irketleri” ara t rmas na damgas n vurdu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.