NORMAL ARAYI I!

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Bu y l büyümenin yava lamas , hemen her sektörü etkiledi. Yapt m z ara t rmaya göre 21 sektörün 15’inde büyüme oranlar normal seviyenin alt nda kald .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.