DE MDE KR T K E K!

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Çal an sirkülasyonunda kesinlikle ç k lmamas gereken e ik yüzde 25-30 band . Yönetici seviyesinde sirkülasyonun yüzde 30’a ç kmas o irketle ilgili sorun oldu unu gösteriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.