A LEN N ZOR SEÇ M

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Aile içinden yeni CEO nas l seçiliyor? Bu sorunun cevab ara t rmam zda gizli. Ailenin seçti i CEO’larda ans kadar yetkinlikler de önemli rol oynuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.