YÜZDE 25 EK KATKI

Capital (Turkey) - - FINANS DUNYASI -

BNP Paribas Cardif Emeklilik, ek katk kampanyas yla bireysel emeklilik sistemi (BES) kat l mc lar na avantajl bir tasarruf imkan sa l yor. 31 Aral k 2014 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsam nda BNP Paribas Cardif Emeklilik, 200 TL ve üzerindeki katk pay ödemesiyle bireysel emeklilik sistemine kat lan kat l mc lar na, devlet katk s na ek olarak “yüzde 25 ek katk pay ” hediye ediyor. Kat l mc lar n n ilk ayl k katk pay n n yüzde 25’i kadar olan tutar ek katk pay olarak emeklilik sözle melerine dahil eden BNP Paribas Cardif Emeklilik, önemli bir avantaj sunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.