ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ULUSLARARASI KAYNAK

Capital (Turkey) - - FINANS DUNYASI -

EKOkredi isimli ürünüyle Türkiye genelinde binlerce konutun enerji verimlili i yat r mlar n uygun ko ullarda finanse eden ve apartman yönetimlerini kredilendiren ilk banka olan ekerbank, bu alandaki çal malar için Avrupa mar ve Kalk nma Bankas ’ndan (EBRD) 60 milyon dolarl k kaynak sa lad . Avrupa mar ve Kalk nma Bankas ’n n 350 milyon dolarl k Türkiye Konutlarda Enerji Verimlili i Finansman Kredisi (TuREEFF) program kapsam nda ilk kez ekerbank’a sa lanan bu kaynakla banka yüzlerce hane, site ve i letmenin s yal t m , güne enerjisine geçi , at k su yönetimi gibi projelerini finanse edecek. ekerbank, temin edilen krediyle hem bireysel mü terilerine hem de i letmelere enerji verimlili inde kullan lmak üzere finansal destek sa layacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.