500 BİN ÜYEYE ULAŞTI

Capital (Turkey) - - FINANS DUNYASI -

17 bankan n banka ve kredi kart n n tan mlanabildi i dijital cüzdan BKM Express, 2014’te kullan c say s n 2,5 kat art rarak dijital ödeme sahalar nda önemli ba ar lara imza att . 500 bine ula an üye say s ve 750 üye i yeriyle büyümesini sürdüren BKM Express, FIFA kokartl ünlü hakem Cüneyt Çak r’ n rol ald reklam filminde de bu hedefinin en önemli noktas olan BKM Expressle kart ç karmadan al veri e dikkat çekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.