KREDİ NOTU YÜKSELDİ

Capital (Turkey) - - FINANS DUNYASI -

slami Uluslararas Derecelendirme Kurulu u (IIRA) ve Dagong Global

Kredi Derecelendirme irketi (Dagong) birlikte Albaraka Bankac l k Grubu’nun (ABG) yat r m kredi derecelendirme puan n uzun vadede BBB+ ve

k sa vadede A3 olarak aç klad . IIRA ayn zamanda ulusal ölçekte Albaraka Bankac l k Gurubu’nun puan n A+ (bh) / A2 (bh) olarak belirledi. ABG’nin faizsiz bankac l k prensipleri aç s ndan kurumsal yöneti imi ve varl k yönetimi

de IIRA taraf ndan ‘mükemmel’ notunu ald .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.