UPS’TEN 200 MİLYON DOLAR EK YATIRIM

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Kargo sektörünün önemli küresel oyuncular ndan UPS, Köln’deki aktarma merkeziyle Türkiye ve Avrupa’y 220 ülkeye ba l yor. UPS, geçti imiz günlerde yap lan 200 milyon dolarl k ek yat r mla, Köln/Bonn Hava Aktarma Merkezi’ni yenileyerek i lem kapasitesini saatte 110 bin adet gönderiden, 190 bin adede ç kard . Yenilemenin, Türkiye’deki mü teriler aç s ndan da büyük önem ta d n belirten UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan, u bilgileri verdi: “Özellikle Türkiye’den Avrupa’ya ve dünyan n di er taraflar na giden, zaman , günü belirli paketlerin yerine eksiksiz ve zaman nda ula t r labilmesinde bizim için çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye’de KOB ’ler olsun, di er büyük mü terilerimiz olsun gönderilerini zaman nda yerine ula t r lmas nda büyük yard m oluyor.” Akaltan’ n verdi i bilgiye göre UPS, y ll k ortalama 1 milyar dolarl k teknoloji yat r m yap yor. Bunun büyük bir k sm ise operasyon ve aktarma merkezleri için harcan yor. UPS’in ABD d ndaki en büyük yat r m olan Köln aktarma merkezinde, günde 500 bin paket, geldikleri noktadan gidecekleri adrese yönlendiriliyor. Bir paketin aktarma merkezi arac l yla bo altma noktas ndan yükleme noktas na kadar gidi i ise ortalama 15 dakika sürüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.