YENİ ROTA ADANA

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Ma azala ma sürecine h z kesmeden devam eden Fuga Mobilya, Anadolu Yakas ’n n en h zl geli en bölgesi Bostanc ’dan sonra Adana ma azas n da hizmete aç yor. Yeni aç lacak ma azada yatak odas tak mlar ndan yemek odalar na, oturma gruplar ndan aksesuarlara kadar birçok ürün grubuyla hizmet verilecek. Fuga Mobilya, 2015 y l için 20 ma azaya ula arak daha geni mü teri kitlesine hizmet vermeyi planl yor. 2013 y l nda 10 milyon dolarl k bir fabrika yat r m yla öne ç kan marka, gerçekle tirdi i 2 milyon dolarl k

yat r mla da ma azala ma sürecine ivme kazand r yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.