ENTERPRIZE PROJENİ UÇURUYOR!

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Türkiye’nin en eski ö renci kulüplerinden birisi olan Bo aziçi Üniversitesi letme ve Ekonomi Kulübü genç giri imcilere yönelik bir yar ma düzenliyor. Finalde toplam 50 bin nakit ödüle ek olarak ilk 3 projenin Silikon Vadisi’ne gitme ans n yakalad EnterPrize Giri imcilik Yar mas , ba vurular n 5 farkl kategoriden al yor. Ba vuru için 10 Aral k’ n son tarih oldu u yar ma, yakla k 8 ayl k bir sürecin sonunda gerçekle ecek ödül töreni ile son bulacak. Ön elemeyi geçen gruplar 20-21 Aral k’ta gerçekle ecek Giri imcilik Zirvesi’nde ald klar temel e itimlerin yan nda özel e itim paketinden yararlanma imkan yakalayacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.