DÜZELTME

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Kas m 2014 say m zda yay nlanan “C Kat nda Transferler H zland ” ba l kl haberimizde, Yelda Ulu Colin’in Siemens Türkiye Sa l k Ba kan olarak görev yapt yer alm t r. Do ru görev tan m Siemens Sa l k’ta Entegre Çözümler Birimi Yöneticisi olacakt r. Düzeltiriz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.