GÖNÜLLÜLER AĞRI İÇİN SAHNEDE

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Uluslararas vergi, denetim ve dan manl k irketi KPMG Türkiye çal anlar n n kurdu u Kültür Mantarlar Tiyatro ekibi, 2015 y l nda 100’üncü y l n kutlayacak olan sanat duayeni Haldun Taner’in “Gözlerimi Kapar m Vazifemi Yapar m” adl tiyatro oyunu ile 4 Kas m günü i li Kent Kültür Merkezi’nde sahne ald . 17 KPMG çal an n n yer ald oyundan elde edilen gelir, KPMG Türkiye’nin A r 'daki “Türkelili Çocuklar Gülsün” projesi kapsam nda Türkeli lkö retim Okulu’na kütüphane yap m nda kullan lacak. Kurulacak kütüphaneye, KPMG çal anlar n n yan s ra oyunu izlemeye gelen seyirciler de çocuk kitab ba layarak projeye katk da bulundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.