ZEYTİN HASADINI KUTLADI

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Yudum G da, 10. Ayval k Zeytin Hasat Günleri’ni “Bir Yudum Gençlik Hasad ” konseptiyle gerçekle tirdi i etkinliklerle kutlad . Ayval k Zeytin Hasat Günleri’nin zeytinya n n faydalar konusundaki fark ndal n art r lmas aç s ndan büyük önem ta d n belirten Yudum G da Pazarlama Müdürü Burcu Yaman, Yudum G da’n n s v ya kategorisinde toplam yüzde 18’lik pazar pay yla lider konumda oldu unu belirtti. Yaman, “Ayçiçek ve m s r ya nda lider durumday z. u anda Yudum markam z alt nda so uk s kma, naturel s zma ve riviera çe itlerimizle yüzde 14’lük pazar pay yla ambalajl ürünler pazar n n en büyük oyuncular ndan biriyiz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.