SİYAHIN HAVALI HALİ

Capital (Turkey) - - MODA -

Premium denim kuma n inovasyonla birle tiren Mavi’nin yeni Amerika Black serisi siyah n zamans z kl yla dikkat çekiyor. Motocross ilham yla yola ç kan, ba tan a a siyah görünümün en güçlü silah olan bu jean’ler; Jake ve James gibi skinny fit’lerin yan s ra Pierre, Marcus, Martin gibi düz kesimlerde de kusursuz uyumu yakal yor. Neredeyse görünmeyen diki leri, mat dü meleri, temiz y kamas , streç özelli i ve detaylar yla öne ç kan Mavi Amerika Black, hafif parlak kaplamal seçene iyle de iddias n ortaya koyuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.