BUGÜNÜN DİLİYLE MEVLANA

Capital (Turkey) - - KITAP -

Tasavvuf ehli, büyük air Mevlana Celaleddin’in iirlerinin günümüz Türkçesiyle aktar ld Bugünün Diliyle Mevlana, A. Kadir taraf ndan haz rlanm . Bankas Kültür Yay nlar ’ndan ç kan derlemede Mevlana’n n 36 gazeli ve 8 rubaisi yer al yor. Bu iirlerin bir k sm hiçbir yerde yay mlanmam . A. Kadir, iirlerin as llar na harfi harfine uygun yapt yenilemelerle, günümüz okuyucusunun Mevlana’n n iirlerinden zevk almas n , manevi dünyas n n derinliklerine girmesini sa lamay gözetmi . Kitap, divan iiri formunda yaz lm bu iirlerin sadece günümüz diline aktar lmas n de il, bugünün dili ve iir tekni iyle yenilenmesi hedefliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.