OKTAY AKBAL’A MEKTUPLAR

Capital (Turkey) - - KITAP -

Türk edebiyat n n en önemli isimlerinden biri olan öykücü, romanc , gazeteci Oktay Akbal’a edebiyatç arkada lar n n yazd mektuplar kitap haline getirildi. Yazar Hikmet Alt nkaynak taraf ndan haz rlanan

kitap, 1943’ten bu yana Necati Cumal ’dan Cahit Külebi’ye, Salah Birsel’den Ahmet Telli’ye 40 edebiyatç n n Oktay Akbal’a yazd 140’a yak n mektuptan ve seçme bir foto raf albümünden olu uyor. Bankas Kültür Yay nlar ’nda ç kan kitapta yer alan mektuplarda, yazarlar n ö rencilik ya am ndan ba layarak a klar na, i aray lar na, kavgalar na, dostluklar na, yap t yazma ve yay mlatma ko ullar na, siyasal iktidar n tutumuna var ncaya kadar bugüne kadar hiçbir yerde yay mlanmam

bilgiler bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.