BAĞIMLILIK AZALTILACAK

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

İHRACAT Yüksek katma değer yaratan sanayilerin başında gelen medikal sektörü, Türkiye ihracatında büyük paya sahip olan kimyanın en hızlı gelişen alt gruplarından birini oluşturuyor. 2009 yılında kriz nedeniyle 389 milyon dolar seviyesinde olan medikal ürün ihracatı, 2010 yılından sonra hızla yükselmeye başladı. Son 5 yılda ise ihracat yapılan ülkelerin çeşitlenmesiyle sektörün dış satışı yüzde 100’ün üzerinde bir artış gösterdi. 2013 yılında ise ihracat bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 775 milyon dolar seviyesini zorladı. MARKALAŞMA Kaliteli üretim, girişimcilik gücünün yüksekliği, sektörde önemli bir bilgi birikiminin olması medikal sektörünün önemli artıları arasında. AR-GE kültürünün sektör geneline yayılamaması, sanayi- üniversite işbirliğinin yetersizliği, medikal üretim bölgelerinin olmaması ve markalaşma sorunu ise sektörün başlıca problemleri olarak sayılabilir. Sektör üretim kalitesini artıracak regülasyonların hayata geçirilmesi ve özel sektör-üniversite-kamu arasında ürün geliştirme konusunda işbirliği oluşturulmasına yoğunlaştı. AR-GE İhracatın yıllara göre artış göstermesi, sektörün geleceği açısından umut vadediyor. Ancak diğer yandan ithalatta da artış yaşanıyor. Sektör önümüzdeki 5 yılda dışa bağımlılığın azaltılması için AR-GE ve inovasyonun geliştirilmesine odaklanacak. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, “İthalatın yüksek olduğu ürünlerde bunları çok rahat ikame edecek kalitede üretim yapan yerli üreticiler var. Bu şirketlerin desteklenmesi, teşvik edilmesi gerek” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.