ÖDEMELER N GELECE

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

çinde bulundu umuz bu dönem mobil ödemelerin yıldızının parladı ı, farklı oyuncuların bir araya gelerek yeni hizmetler sundu u, ödemeler sisteminde oyunun kurallarının de i ti i bir dönem. Yakın gelecekte ödemelerin dijitalle ece ini belirten Tezel, “Temassız ödemeler, giyilebilir ürünlerle ödemeler ve QR kodla ödeme imkanı sunan uygulamaların yanı sıra, e-ticaret ve mobil ticaret de bulut bazlı ödemelerle yaygınla acak. Visa Europe olarak önümüzdeki yıllarda mobil cihazların kitlesel birer ödeme aracına dönü ece ini ve 2020 itibariyle ödemelerin büyük ço unlu unun mobil olaca ını öngörüyoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.