AKILLI KOLEKS YONUN EN SON HALKASI

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Son dönemde peki ’i çok heyecanland ran iki önemli geli me var. Bu geli melerden ilki irketin dört y ld r üzerinde çal t ak ll kuma koleksiyonuna dokuzuncu ürünü eklemesi. Di eri de peki Italia’n n Lane Bugella markas yla yol almas . Yünlü kuma ta dünya standartlar nda lüks ürünler üreten bir marka haline geldiklerini belirten Kandil, “Öte yandan üzerinde çal t m z dokuzuncu ak ll kuma m za yönelik çal malar m z tamamlad k, sipari lerimizi almaya ba lad k. Bu kuma n ad Zero GravityTravel. Zero Gravity do al esnekli e ve ince bir dokuya sahip. Kullan lan yüksek apre teknolojileri sayesinde k r m yor, katlay p valizinize koyabiliyorsunuz. Seyahatiniz boyunca her hareketinizle rahatça esniyor, böylece tak m n z n içinde asla rahats z hissetmiyorsunuz. Son olarak kolay kirlenmiyor” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.