YURTDI I HEDEF

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

iz ilk olarak 2009 gibi yurtdı ına açılmayı dü ündük. Aslında hep aklımızda vardı, ancak hiçbir zaman finansal anlamda öyle bir güce sahip de ildik. Yemeksepeti modelini ilk ba lattı ımızda dünyada böyle bir i yoktu. Ancak dünyada 2006-2007 gibi bu alanda i ler açıldı. Biz do ru modeli daha önce bulmu tuk. Ancak finansal yapımız yeterli olmadı ı için ba ka ülkelere açılamadık. u anda bazı pazarlara sıfırdan girmek için çok geç. Bazı pazarlarda bu i i yapan yerel oyuncular zaten var. Bizim bu anlamda stratejimiz, ba arılı yerel oyunculara yatırım yapmak ya da satın almak. 8 ülkenin 2’sinde yani Yunanistan ve Ürdün’de bu ekilde ilerledik. Di erlerine kendimiz girdik. nistan’da bir numaray z. Suudi Arabistan’da kafa kafaya bir durum söz konusu. Bundan sonras için illa stanbul’a 2-3 saat mesafede olan yerlere gitmeyi hedeflemiyoruz. Dünyan n çok farkl co rafyalar nda, o ülkenin bir numaras olan irketlerle görü üyoruz.

YAPI ZORLADI

Yemeksepeti.com’un 8 ülkede operasyon için kurgulanm bir yap s yoktu aç kças . Burada 2002 y l ndan beri bizimle olan kadronun ngilizce bilmemesinden tutun da ileti im ihtiyaçlar ndaki farkl l klara kadar pek çok konu önümüze ç kt . Ancak her meydan okumay iyi bir ekilde hallediyoruz. Önemli olan mü teri hizmet taraf nda iyi olmak gerisi zaten geliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.