“Psikolojik destek veriyoruz”

Capital (Turkey) - - ORTAMI - PINAR KALAY

/ VODAFONE TÜRK YE CRA KURULU BA KAN YARDIMCISI

ORGAN K PAZAR KURUYOR

Çalı anlarımıza binalarımızda spor salonu, kuaför, lostra, kuru temizleme ve mini market gibi imkânlarla, onların motivasyonunu artıracak, sa lı ını koruyacak ve zamanı en efektif ekilde kullanmalarını sa layacak hizmetler sunuyoruz. Red Academy çatısı altında çe itli araçlarla tüm çalı anlara e itim veriyoruz. ve özel ya amdengesinin sa lanmasına yardımcı olma hedefiyle, doktor hizmetlerinden emzirme odalarına ve organik pazara kadar günlük hayatı kolayla tıracak pek çok hizmetimiz var.

ÖZEL GÜNLERDE YANINDA

Vodafone Etkinlik Kulübü ve Vodafone Gönüllüleri gibi uygulamalarımızla, çalı anlarımızın toplumsal faaliyetlerde rol almasını sa lıyoruz. Çalı anlarımıza ve ailelerine kapsamlı bir özel sa lık sigortası paketimiz var. Ayrıca tüm çalı anlarımız, hayat sigortası güvencesi altında bulunuyor. Her 2 yılda bir, çalı anlarımıza, kendi istekleri do rultusunda irket cep telefonu seçme imkânı veriyoruz. Özel günlerde onları yalnız bırakmayıp farklı hediyelerle tebrik ediyoruz.

D YET DANI MANLI I

En yeni programımız olan “Leap Çalı an Destek Programı” ile verimlili i ve ya am kalitesini etkileyen, ba etmekte zorlandıkları sorunlar kar ısında, 7 gün 24 saat boyunca alanlarında yetkin profesyonellerden çalı anlarımızın yardım almalarını sa layan bir hizmet ba lattık. Bu program kapsamında, çalı anlarımız ve aileleri, özel ya am ve i ya amıyla ilgili psikolojik danı manlık, çocuk ve aile danı manlı ı, yüz yüze psikolojik danı manlık, beslenme ve diyet danı manlı ı, stres yönetimi, uyku sa lı ı programı, tıbbi danı ma, ergonomi danı manlı ı gibi birçok alanda hizmet alabiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.