Teknolojiyi çalışanlar için de kullanıyor

Capital (Turkey) - - ORTAMI - KEMAL ÖZEL

/ MICROSOFT TÜRK YE NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

GÜNE Y BA LAMALARI Ç N...

Microsoft Türkiye olarak çalı anlarımıza hem ofisimizde hem esnek çalı ma kapsamında istedikleri herhangi bir yerde çalı abilmeleri için gerekli teknolojik imkanları sunuyoruz. Çalı anlarımızın güne en iyi ekilde ba layabilmeleri için sabah ücretsiz kahvaltı hizmeti sa lıyoruz. Aynı zamanda ofisimizde çalı anlarımızın beraber vakit geçirip e lenebilecekleri XBOX odası, masa tenisi ve bilardo alanları da bulunuyor.

BABALARA DA DO UM ZN VAR

irketimizde hayat ve sa lık sigortası, bireysel emeklilik, irket check-up planı, hisse senedi ödülleri gibi olanakların yanı sıra fitness yardımı da sa lanıyor. Her çalı ana Windows Phone ve irket aracı imkanları tanınıyor. irketimizde çalı an babalar da do um izninden yararlanabiliyor. Gönüllü sosyal sorumluluk projelerine katılan çalı anlarımız 3 gün izin alabiliyor.

ARAP TURLARI DÜZENLEN YOR

Microsoft Türkiye olarak, motivasyonu artırmak amacıyla birçok farklı aktivite düzenliyoruz. Ofiste plates, yoga ve dans dersleri gibi imkanlar da var. Ayrıca Social Club ekibimizin düzenlemi oldu u Gurme Tur, arap Turu, XBOX turnuvaları gibi de i ik aktiviteler yo un ilgi görüyor. Farklı departmanlarımızdan çalı anlarımızın olu turdukları komiteler, irketimizi nasıl daha iyi bir yer haline getirebiliriz diye tüm çalı anlarımızdan görü alıyor ve fikirleri hızlıca hayata geçirmek için çalı ıyor.

OF STE ENGELLER KALDIRIYOR

Engelli çalı anlarımızın da en iyi çalı ma ko ullarına sahip olmaları için gerekli çalı maları yapıyoruz. Bu do rultuda görme engelli çalı anlarımız için tüm asansörlere sesli uyarılar koyduk, aynı zamanda ofisimizin zeminlerinde kendi yollarını rahatça bulabilmeleri için görme engelli eritlerini yerle tirdik. Bunun yanında çalı ma imkanlarını ve performanslarını tamamen de i tirecek cihazları ve uygulamaları satın aldık.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.