“Ek menfaatleri menüde sunuyoruz”

Capital (Turkey) - - ORTAMI - BANU Ç SEZEN

/ TURKCELL GRUP NSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YRD.

ÖZEL TASARIM D NLENME ALANLARI

Turkcell çalı anlarına en cazip çalı ma ortamı sunan irketlerden biri. Çalı ma ofislerimizin her katında ortak kullanıma açık, mimari dokunu larla farklı malzeme ve mobilyalarla tasarlanmı dinlenme alanları yer alıyor. Ayrıca tüm bölümlerden çalı anların bir araya gelerek özgürce çalı abilece i çalı ma alanları mevcut. Bunların yanı sıra çalı ma alanlarımızda kafeterya, pastane, oyun odası, spor salonu, süt odası gibi çalı anlarımızın hayatını kolayla tıracak iç mekan tasarımlarımız da bulunuyor.

TURKCELL ASSIST

Çalı anlarımızın i ve özel ya amlarını zenginle tirecek ek menfaatler sunuyoruz. Alı veri çeklerinden tatil paketine, bireysel emeklilik ara ödemesinden sa lıklı ya am paketine kadar pek çok seçene in sunuldu u esnek ek menfaat programımız Flex Menu ile çalı anlarımız, her yıl ihtiyaçları paralelinde seçim yaparak, kendi ek menfaat paketlerini olu turabiliyor. Bir di er ek menfaatimiz ise 2010’da hayata geçirdi imiz çalı an destek hattı Turkcell Assist. Assist sayesinde çalı anlarımız ve aileleri, konu uzmanlarından 7 gün 24 saat tıbbi, mali, hukuki, psikolojik ve gündelik hayata dair ihtiyaçlarıyla ilgili genel bilgi ve yönlendirme hizmetlerinden faydalanıyor.

KRE YARDIMI YAPIYOR

2-5 ya arası çocu u olan bayan çalı anlarımıza her ay kre yardımı yapıyoruz. Turkcell Akademi bünyesinde, ki isel geli imi desteklemek amacıyla Turkcell Grup çalı anlarına yönelik “Hayata Ait Programlar (HAP)” e itimlerini de gerçekle tiriyoruz. Son dönemde, çalı anlarımızın i hayatındaki performanslarını ve ya am kalitelerini artırmak amacıyla “Yenilenme” adını verdi imiz yepyeni bir program geli tirdik. Yenilenme programı içerisinde sundu umuz aktiviteler arasında “Diyetisyen ile Sa lıklı Ö ünler”, “Sigarayı Bırakma”, “Sa lıklı Ya am Seminerleri”, “Psikolojik Danı manlık” yer alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.