“Fonlara kapımızı tamamen kapattık”

Capital (Turkey) - - YATIRIM -

3 YILDA GER ALDIK

B R DAHA FONLA OLMAZ

Bir Körfez bankas olan NBC Capital’in kurdu u fon Swan Holding 2010 y l may s ay nda bize ortak oldu. Onlara yüzde 30 hisse verdik. Fon bize 3 y ll na girmi ti. Sözle mede ç kmak isterlerse ilk bize teklif etme art vard . Fondaki hisseleri 2013 may s nda geri ald k.

ÇOK ZOR KARAR ÇIKIYORDU

2008 y l nda Sa l k Bakanl ’ndan yeni hastane açmay imkans zla t ran karar ç km t . Bu süreçte sat n almalarla büyüyebilirdik ama fondan çok zor karar ç k yordu. Dan manlar m z çok dinlemedik, fon yerine bir stratejik ortak alsayd k daha iyi olurdu.

SA LIKTA YATIRIM ART

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.