İhracat odaklı yerli bir şirket için mükemmel işe yarayan eski yapılar ve ilişkiler artık giderek artan global uğraşlarla geçerliliklerini kaybetmişlerdi.

Capital (Turkey) - - SPONSOR -

Clee ve di Scipio’nun makalesi “iş dünyası felsefesinde önemli revizyonlar” yapılmasını gerektirdiği için yerinde olduğu kadar kışkırtıcıydı da. 1950’li yılların sonlarında II. Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’nın yeniden inşasının yapılması ve Asya’da yeni endüstriyel güçlerin ortaya çıkmasıyla gözünü ilk defa denizaşırı çayırlara diken Amerikalı üst düzey yönetici sayısı da giderek artıyordu. Kendi evlerinde ekonomik baskılar ve yabancı rekabetiyle yüzleşen ve yurtdışında parlak umutlarla kandırılan temsilci yöneticilerin büyük bir bölümüyle zamanında yapılan bir McKinsey anketinde (Clee ve di Scipio’dan bahseden) bu şirketlerin kendi yabancı-yurtiçi yatırımlarını aktif bir şekilde artırdıkları rapor ediliyordu. Biz basit bir çözüm yokluğunun bu bileşenlerden birinde tek bir “büyük patlama” değişikliği etkisi yaratarak her şeyi bir anda düzeltecek bir tepkiyi tetikleyemeyeceğinin farkındayız. Ancak bunun çok daha gerçekçi olacağını da düşünüyoruz. Biz aynı zamanda bu karışım içinde süreçlere odaklanmanın çok daha önem kazanacağını da düşünüyoruz. Dijital teknolojiler, bilgi işçileri arasında artan bağlanılırlık ve bunun desteklediği daha işbirlikçi organizasyonel tutum ve davranışlar sayesinde, hem kurumsal sınırlar dışında hem şirket içinde çok ciddi bir süreç inovasyonu döneminden geçiyoruz. Bu süreç inovasyonları karmaşık global organizasyonların kalıcı bir şekilde yüzleştikleri güçlüklerle başa çıkılabilmesinde ve artan global rekabetle ortaya çıkan daha fazla verimlilik ihtiyacının karşılanabilmesinde önümüze yeni yöntemler sunabilir.

Evrimleşen organizasyonel meydan okuma: Kısa bir tur

1959 yılında yani McKinsey Quarterly’nin doğumundan 5 yıl önce Harvard Business Review’da tutkulu bir başlığa sahip bir makale yayınlanmıştı: “Bir Dünya Şirketi Yaratmak”. McKinsey’den Gilbert Kendi sınırlarının ötesinde bu gibi kâr fırsatları açılması yeni planlama, kaynak tahsisi ve yönetim kontrolü sorunlarını yaratmasının yanı sıra eşi benzeri görülmemiş organizasyonel baskıların da ortaya çıkmasına neden olmuştu. İhracat odaklı yerli bir şirket için mükemmel işe yarayan eski yapılar ve ilişkiler artık giderek artan global uğraşlarla geçerliliklerini kaybetmişlerdi. Bu organizasyonel tepki pek çok bakımdan son 50 yıl veya daha uzun bir süre boyunca çok uluslu şirketlerin hikayesini yansıtır. Quarterly’nin üçüncü sayısında çıkan 1965 tarihli bir makalede( Clee ve McKinsey danışmanlarından Wilbur Sachtjen, global şirketler için evrimleşmekte olan birtakım organizasyonel şablonları tespit etmişti. Buna benzer birkaç model ortaya çıkmıştı. Hepsi de politika sorumluluğunu ve dünya genelinde stratejik planlamayı kurumun merkezine bağlayan geleneksel uluslararası bölüm ve onun varyantlarından (Şekil 1) ibaretti. Sonrasında bu uluslararası bölümün yerini başta üretim ve satış olmak üzere tüm faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenmiş yerel bölüm yöneticilerince işletilen ve belirli coğrafyasal alanlara tahsis edilen iştirakler

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.