Tasarlanmış süreçler, çalışanların profesyonel yaşamlarına anlam katacak şekilde öğrenmelerini de sağlar.

Capital (Turkey) - - SPONSOR -

kalitesini artırmak, karar verme sürecini iyileştirmek ve organizasyonel hizalanmayı sağlamlaştırmak” için strateji sürecini bile dışa açıyorlar.

Dünya döndükçe

Biz bu sahneyi hem organizasyonel fırsatların ve meydan okumaların sürekli değişen doğasını hem önde gelen şirketlerle yöneticilik zekalarının onlara tepki vermek için sergiledikleri inanılmaz çabaları dikkate alarak araştırdık. Büyük global şirketlerin başı büyük bir sıklıkla coğrafi yayılmadan kaynaklanan ülkeye özel süreçler ve karmaşık yapılanmalarla dertte ve burada sorunsuz faaliyetlerin altını oyabilen kültürel farklılıklar da işin cabası. yetki verme, iletişim tarzı ve yönetilebilir çalışma saatleri üzerinden bilinçli bir şekilde propaganda yaparak Güney Kore’de kendisini kadınlara yönelik satışlarda ve pazarlama dehalığında bir numaralı işveren haline getirmeyi başarmıştı. Philips geçenlerde fikirden pazara, pazardan siparişe ve siparişten nakite olmak üzere üç tane çekirdek süreç tanımlamış ve bunlardan global faaliyetlerinin çoğunda akan ürünler, hizmetler, yazılımlar ve sistemler için standart modeller oluşturmakta faydalanmıştı. Her ne kadar bu çekirdek süreçlerle standartlaştırma dayatılıyorsa da istisnalara da izin veriliyor ve burada asıl amaç daha hızlı ve esnek olmayı, daha fazla yerelleşmeyi ve daha yüksek verimliliği aynı anda teşvik etmek.( Bu şirketler zorunlu olarak sadece daha küçük ve daha hızlı hareket edebilenlerin inovasyonlarını kendilerine uydurarak bu tepkileri formüle etmenin bayraktarlığını yapıyor. Bu çabalara rağmen üstün performanslı global şirketler, bizim 2011 yılına ait bir Quarterly’de çıkan makalemizde( de değinilen ve yüzlerce şirketi kapsayan 10 yıllık araştırmamıza göre organizasyonel sağlığın birkaç kritik boyutunda yerel bazda odaklanmışlara kıyasla sürekli olarak daha az başarılı oluyor. Bu kritik boyutların içinde ise yön belirleme, koordinasyon ve kontrol, inovasyon ve harici konumlanma vardır. Bizim araştırmamız ve deneyimimiz “küreselleşme cezasının” varlığının ve kalıcılığının gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı büyüme ve teknolojik değişikliklerle simgelenen günümüz kapsamının sadece bir tek işlevi olmadığını ortaya koyuyor. O aynı zamanda global organizasyonların yıllardır sürdürdükleri bir yolculuğun devamlılığını da yansıtıyor. Bir organizasyonu sürekli değişiklikleri kucaklayacak şekilde yeniden oluşturmak karmaşık bir uğraştır ve muhtemelen ona her daim artan sıkıntılar da eşlik eder. Eğer bu doğru ise o zaman en verimli organizasyonel tasarımları yaratmak için yapıları, insanları ve süreçleri uyum sağlamaya adil bir şekilde teşvik edecek ve düzenli vicdan muhasebelerinin yerini tutacak hiçbir şey yoktur (Şekil 2). Bu boyutların her birinde deneyler yapılmaya devam ediliyor. L’Oréal kendi insanlarının güvenilirliklerini vurgulayarak ve Philips’in yaptığı gibi deneyler aslında daha fazla süreç-odaklı yapıları işaret ediyor. Bu yapıların teknolojik ve bağlanabilirlik gücü dikkate alındığında giderek daha faydalı olma ihtimalleri çok yüksek. Üstelik bu süreç odaklı yapılanmaların dağınık bir iş ortakları ağının özel kapasitelerini artırabileceği büyük global organizasyonlar için fevkalade cezbedici olasılıklar da var. Örneğin giyim endüstrisinde Li&Fung 10 binden fazla iş ortağından oluşan ve tam teşekküllü bir tedarik ağını organize ve koordine etmiş durumda.( Organizasyonel tasarımın yapısal yönlerine çözüm bulmakta süreçlerden faydalanan bu ağın esnek ölçeklenebilirliği sayesinde bu global kuruluşun karmaşık ve en ücra köşelere yayılmış üretim faaliyetlerinin koordinasyonunda uzunca zamandır yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi sağlanmış. Bu dağınık süreç yapılanmaları farklı katılımcıları da strateji yaratma sürecinin içine dahil ederek ne kadar güçlü olduklarını ispatlıyor. Örneğin 2009 yılında 3M kendi stratejik planlamasına kritik girdiler sunan kendi Geleceğin Pazarları sürecini yeniden canlandırmıştı. Bu şirketin strateji sürecini 40 ülkedeki 1.200’den fazla çalışanına kitlekaynaklandırma yapması sayesinde organizasyonel-tasarım muammasının insanlar tarafının yani yaratıcı yeteneklerin harekete geçirilmesinin yanı sıra onlarca milyar dolarlık toplam gelir potansiyeline sahip dokuz tane yeni Geleceğin Pazarı da tanımlanmıştı.

Benzer şekilde katılımcı ekiplerin performansı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.