“SİRKÜLASYONUMUZ SEKTÖRÜN ALTINDA”

Capital (Turkey) - - İNSAN KAYNAKLARI - BANU Ç SEZEN

ÜÇ YILDIR YÜZDE 7,5

Sektörümüzde y ll k ortalama yüzde 10 civar nda gerçekle en çal an devir oran m z bulunuyor. Turkcell Grup olarak bizim son 3 y ll k ortalama çal an sirkülasyonumuz ise yüzde 7,5 civar nda. Grup olarak en önemli önceliklerimizden biri performans ve potansiyeli yüksek çal anlar m z n ba l l n art rmak.

NEYE D KKAT ED YORUZ?

Bizim için en önemlisi olan performans ve potansiyeli yüksek olan kitlenin çal an devir oran . Performans yüksek çal anlar m z n devir oran n yak ndan izliyoruz. Grup içinde yüksek performansl çal anlar m z n y llar baz nda ortalama çal an devir oran yüzde 4 civar nda gerçekle iyor.

MAL YET YÜKSEK

Yeni bir çal an i e alman n ve geli tirmenin yarataca maliyet, mevcut yetenekleri irkete ba l k lmak için yapaca n z yat r mlar n çok ötesinde. Bunun için grupta mutlu ve ba l çal anlar yaratmay tüm i lerimizin merkezinde görüyoruz. Organizasyon yap s ndan, iç ileti im faaliyetlerine, yetenek sistemlerinden ödüllendirme sistemine kadar tüm süreçlerimizi bu bak aç s yla tasarlay p yönetiyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.