Piyasaların ateşi düştü

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM - TALİP YILMAZ

Y l n son ay nda global piyasalarda Noel tatili olacak. Tatil öncesinde ‘Noel Baba Rallisi’ ya an r m , en az ndan bu toparlanma süreci devam eder mi? Döviz ve faizde beklentiler nedir? Bu sorular n yan tlar n , 19 arac kurum ve portföy yönetim irketinin üst yöneticisiyle yapt m z mini anketle analiz ettik. ENDEKSTE DÜ Ü ZOR Kay plar n telafi eden B ST-100 Endeksi, h zl bir ç k la 80.000’in üzerinde tutundu. Geçen ayki ankette 15 kat l mc n n sadece 4’ü 80.000 üstünü öngörmü tü. Yeni durumda beklenti 80.000 üzerinde kal naca yönünde. Burada hisse portföyü da l m da sorduk. Be kat l mc banka, dört kat l mc sanayi a rl kl portföy önerirken di er 10 kat l mc dan dengeli bir portföy önerisi geldi. DOLAR/TL YATAY Geçen ay yapt m z ankette a rl kl beklenti, 2,25-2,30 band n i aret ediyordu. Ancak piyasa beklentisinin üzerinde TL de er kazanm oldu. Yeni süreçte, FED’in Aral k toplant s dolar aç s ndan önemli olacak. Beklenti, FED’in burada bir de i ikli e gitmeyece i yönünde. Bu nedenle kurda da a rl kl olarak 2,20-2,25 band ndaki hareketin devam bekleniyor. GÖSTERGE FA Z A A I Petrol fiyatlar n n desteklemesiyle birlikte enflasyonda a a yönlü beklentiler olu uyor. Bu da gösterge faizde a a yönlü hareketleri beraberinde getiriyor. Eylül sonunda yüzde 10’u test eden gösterge faizde, geçen ay yüzde 8’in alt test edildi. Yap lan yorumlarda faizde dü ük seyir beklentisi a rl kta.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.