MB kararları izlenecek

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM - Tyilmaz@doganburda.com

3 Aral k TÜ K, ÜFE verileri aç klanacak. 4 Aral k Avrupa Merkez Bankas ve ngiltere Merkez Bankas faiz karar izlenecek.

5 Aral k ABD, tar m d istihdam verisi aç klanacak, beklenti 200 bin ki i. 10 Aral k Türkiye, 3. çeyrek GSY H verisi aç klanacak. 17Aral k ABD, FED faiz karar aç klanacak. Beklenti 0,25’te sabit kalmas yönünde.

MB faiz karar aç klanacak, faizde de i iklik

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.