BES FON

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM -

Bireysel emeklilik yat r m fonlar nda geçen ay, borsan n yükseli ine ba l olarak büyüme amaçl hisse senedi fonlar , yat r mc s na kazand rd . 31 Ekim-24 Kas m tarihleri aras nda en yüksek getiriye sahip 10 hissenin 9’u büyüme amaçl hisse fonlar, 1’i Koç tirak Endeksi Emeklilik Yat r m Fonu oldu. En yüksek getiriyi yüzde 6,52 ile Ergo Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yat r m Fonu sa lad . Onu yüzde 5,05’le Vak f ve yüzde 4,99 ile ING Emeklilik’in büyüme amaçl hisse senedi emeklilik yat r m fonlar takip etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.