CEO’NUN 2015 AJANDASI

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

CEO Club üyesi 125 CEO’ya 2015’e dair beklentilerini ve yeni yıla ili kin ajandalarını sorduk. CEO’ların yüzde 85,2’si hala bir kriz riskinin var

oldu u konusunda hemfikir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.