YAN HAKLAR KURTARACAK!

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

2015’te irketler ücretlerde yüzde 8 art yapmay planl yor. Enflasyonunun alt nda kalacak ücret zamlar nda olumlu olan tek geli me ise yan haklar n a rl n art racak olmas .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.