İNOVALİG’DE DERECEYE GİRDİ

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

Albaraka’n n kurum içerisinde inovasyon iklimi olu turmak amac yla uygulamaya ald BigBang Projesi, ilk inovasyon geli tirme program novaL G’de, tüm Türkiye genelinde 460 irket aras ndan, novasyon Organizasyon ve Kültürü kategorisinde 5’inci olarak üstün ba ar sertifikas almaya hak kazand . novaLig’de yar an BigBang, her kademeden ve her birimden Albaraka çal an n n kullan m için tasarlanm , fikirlerin h zl bir ekilde inovasyona dönü mesini destekleyen bir fikir payla m platformu. novaLig’de dereceye giren irket projeleri Avrupa’da “ novasyon Ligi Avrupa ampiyonas ”nda Türkiye’yi temsil edecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.