İHRACATA DESTEK

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

Akbank, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine verdi i destek kapsam nda, ihracatç lar için geni kapsaml bir hamle ba latt . Akbank hracata Destek Hamlesi ile üretim a amas ndan, gümrüklemeye, sigortadan, tahsilata kadar tüm a amalarda ihracat yapmak isteyen KOB ’lerin yan nda olacak. Düzenlenen bas n toplant s nda konu an Akbank Genel Müdürü Hakan Binba gil, “ hracatta lider bankalardan biriyiz. Türkiye’de ihracat yapan her 3 mü teriden 2’sinin Akbank’la ba var. Hedefimiz hiç ihracat yapmam i letmelere de yeni ufuklar açmak ve mevcut ihracat pastas n n büyümesine destek olmak” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.