700 YATIRIMCIYA VARANT EĞİTİMİ

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

Türkiye’nin ilk varant ihracatç s Deutsche Bank, mevcut ve potansiyel yat r mc lar Borsa stanbul’da i lem gören yap land r lm ürünlerle ilgili bilgilendirmek amac yla e itimler düzenlemeye devam ediyor. 2014 y l boyunca 17 e itim düzenleyen Deutsche Bank, stanbul, Ankara, zmir, Antalya, Trabzon, Hatay ve Konya ba ta olmak üzere 16 ili dola t . Finansal piyasalarda önemli bir tecrübeye sahip Ali Per embe taraf ndan gerçekle tirilen e itimlerle 700 piyasa profesyoneli ve yat r mc ya ula ld .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.