AR-GE MERKEZİNE İNOVASYON ÖDÜLÜ

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

Kuveyt Türk Kat l m Bankas , “AR-GE ve novasyonla Kalk nma” temas yla Ankara’da yap lan zirvede 164 AR-GE merkezi içerisinde novasyon Ödülü’ne lay k görüldü. Ödül töreninde konu an Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, “Kuveyt Türk AR-GE merkezi son zamanlarda ortaya koydu u, bankac l k sektöründe inovasyon olu turacak i lerle hem ülkemizde hem uluslararas platformda övgüye de er görülüyor. Faal AR-GE merkezlerinin sektörel da l m na bak ld nda bankac l k ve finans sektörünün pay n n yüzde 2 oldu unu görüyoruz. Bu konuda yapacak daha çok i var” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.