SAĞLIKTA BÜYÜK YATIRIM

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Rönesans Sa l k Yat r m, Adana Entegre Sa l k Kampüsü için uluslararas yat r m fonu Meridiam Infrastructure ve 9 yabanc bankayla yürüttü ü çal malar tamamlad . Rönesans Sa l k Yat r m, Adana’da bin 550 yataktan olu acak ve toplamda 540 milyon Euro tutar ndaki yat r mla tamamlanacak Entegre Sa l k Kampüsü için uluslararas yat r m fonu Meridiam Infrastructure ile yürüttü ü çal malar n sonuçland n aç klad . Adana Entegre Sa l k Kampüsü toplam bin 550 yatak kapasiteli 3 farkl hastaneyi kaps yor. Bu hastaneler, bin 300 yatak kapasiteli ana hastane, 150 yatak kapasiteli fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yatak kapasiteli yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi olarak s ralan yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.