22 YILDIR OFİS ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Tuna Ofis, 22 y ld r sürdürdü ü Girsberger Holding AG ortakl ile olu an know-how birikimiyle bugünün ofis ihtiyaçlar na en uygun çözümleri sunuyor. Ergonomi ve çal ma sa l gibi kavramlar sektöründe ilk sunan marka olan Tuna Ofis, koleksiyonlar n markan n duru una uygun Türk ve yabanc tasar mc larla birlikte haz rl yor. Y llard r süregelen bu vizyonu 2014’te Sezgin Aksu ve David Fox ile devam ettiren Tuna Ofis 2015 y l nda ise tasar m konusunda bir dünya y ld z ile yoluna devam edecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.