İLK KADIN KARİYER SİTESİ

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Ev ekonomisine katk da bulunmak ve kendi ayaklar üzerinde durmak isteyen fakat evdeki düzenlerini de bozmak istemeyen kad nlara özel çal ma f rsatlar sunan pembekariyer.com aç ld . Site, ev han mlar ,

giri imci kad nlar ve annelere; e itim, deneyim ve yetenekleri do rultusunda aç lan birçok kategoride özel i f rsat sunuyor. Kad nlar n i aramak için siteye üye olarak ilan b rakmas gerekiyor. verenler arad klar donan ma uygun olan ilanlar aras ndan seçim yaparak Pembe Kariyer arac l yla üyelere ula yor. Sitede ayn zamanda giri imci kad nlar n

ba ar hikayeleri, yapt klar i ler, uzman görü leri, makaleler ve röportajlar da yer al yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.