HEDEFE ULAŞTI

Capital (Turkey) - - PERAKENDE -

Danimarkal dünyaca ünlü ayakkab markas

ECCO, stanbul’daki 5’inci ma azas n Çekmeköy Metro Garden AVM’de açt . Geçen y l mart ay nda Türkiye’ye gelen Danimarkal ECCO ilk y l hedefini stanbul’da 5 ma aza, 5 y lda 35 ma aza açmak olarak aç klam t . ECCO, Metro Garden AVM’de

aç lan ma azayla 2014 hedefini gerçekle tirmi oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.