HEDEF TÜRKİYE’DEN YATIRIM ÇEKMEK

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Türkiye Turizm Yat r mc lar Derne i, Kuzey K br s’ta temsilcilik açt .

Türkiye’deki yat r mc lar n Kuzey K br s’a gelmesi amac yla çal malar n sürdürecek olan derne in temsilcili ine ise Merit Otelleri Yönetim Kurulu Ba kan Reha Arar getirildi.

Temsilcili in aç l nedeniyle düzenlenen toplant da Kuzey K br s’ta yat r mlar n önündeki engellerin kalk yor olmas ndan duyulan memnuniyet dile

getirilirken, Ada’ya Türkiye’den yat r mlar n gelmesinin öncelikli hedef

oldu u vurguland .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.