MARKA ÖDÜLLERİ BAŞLIYOR

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Bilkent Üniversitesi Marka Kulübü taraf ndan geçen y l ilki düzenlenen Bilkent Marka Ödülleri’nin çal malar devam ediyor. 30 ki ilik proje ekibi ve marka alan nda uzman dan man akademisyenlerle birlikte haz rlanan birbirinden farkl 10 kategori ve 40 ba ar l markan n yar t r ld projenin amac ‘Nas l Marka Oldular?’ hat rlatmas ile yol gösterici olmak ve bu konuda ba ar l olmu markalar ödüllendirmek. 2. Bilkent Marka Ödülleri projesinin birinci k sm tamamlanm durumda. Ocak ay sonuna kadar www.bilkentmarkaodulleri.com adresini ziyaret ederek yar an markalar inceleyerek oy kullanabilirsiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.