ERKEKLERE ÖZEL ÜRÜN

Capital (Turkey) - - KOZMETIK -

Türkiye ve dünyada alan nda tek ürün olma özelli i ta yan, klinik testlerle etkinli i kan tlanm Eeose Sakal Serumu, sakal ve b y klar seyrek, az ve güçsüz olan ya da sakal ve b y klarda bölgesel bo luklar olan erkeklere çözüm vadediyor. Eeose Sakal Serumu içeri indeki tribulus terresteris, peptide complex ve GP4G sayesinde, seyrek, zay f ve güçsüz k l köklerini canland r yor, sakal ve b y klar gürle tiriyor. Sa l n kaybetmi ya da aktif hale gelememi k l köklerini aktif hale getirerek yeni sakal olu umunu sa l yor. Ürünün günde sadece bir kez t ra sonras uygulanmas yeterli.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.