SAÇLARINIZI GERİ KAZANIN

Capital (Turkey) - - KOZMETIK -

Yeni Urban Care Biotin&Keratin Dökülme Kar t ve Güçlendirici Seri ile saç kay plar n n önüne geçerek saç n z n eski gücüne ve

lt s na kavu mas na yard mc oluyor. Dökülme önleyici ampuan, saç kremi, saç

maskesi ve bak m toni inden olu an seri, içeri inde bulunan biotin ve keratinle saç n

seyrelmesini önlerken uzama süresini h zland r yor. Seri, zarar görmü keratin tabakas n yeniden yap land rarak saçlarda olu an k r lma ve kopmalar engellemeye

yard mc oluyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.