TEK ÜRÜNLE ÇİFT ETKİ

Capital (Turkey) - - KOZMETIK -

Valmont’un ya lanma kar t göz ve dudak bak m kremi Prime Contour, cildinizi besliyor ve yumu at yor. Hücrelerde suyun tutulmas na yard mc olan Prime Contour, k r kl k kar t bir etki sunuyor. Göz ve dudak çevresinde meydana gelen k r kl klar azaltmak için geli tirilen Valmont Prime Contour, cilde zamanla azalan ya metabolizmas n telafi etmek için temel ya asitleri sa l yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.