ASİMETRİK DETAYLAR

Capital (Turkey) - - MODA -

Detaylarda gizlenen kl tasar mlar na yans tan, metropol kad nlar na hitap eden Derishow, tasar mlar nda diki kutusundan derlenen malzemelerle, eski terzi detaylar n birle tiriyor. Koleksiyonda k, spor her türlü yoruma aç k asimetrik detaylar, hem jumper hem elbise gibi kullan lan tek parçalar, asimetrik uçlu k sa ve uzun yelekler, daha klo , daha hacimli, daha asimetrik, daha gösteri li etekler ön plana ç k yor. Farkl ruh hallerini yans tan tasar mlar yla öne ç kan Derishow, tasar mlar n 2015’in ilk indirim f rsat yla bulu turuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.