MAVİ SERENA 1 NUMARA

Capital (Turkey) - - MODA -

Ayl k 20 milyon tekil ziyaretçisi olan moda platformu Polyvore, 2014’te en çok aranan markalar ve ürünleri aç klad . “Alt grup” kategorisinde 1’inci s raya Mavi Serena oturdu. Türkiye’den de çok fazla kullan c s olan sitede, Mavi’nin Serena pantolonu aramalar n n büyük ço unlu unun Kuzey Amerika ve Kanada üzerinden yap ld görüldü. Polyvore, ziyaretçilerin, sevdikleri markalar n ürünlerinden olu an kombinler haz rlamas n sa layan bir sosyal platform sunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.