“EXECUTION’I TEKRAR OKUDUM”

Capital (Turkey) - - KITAP -

GÖKTU GÜR / PH L PS TÜRK YE CEO’SU Capital okurlar na okudu um üç kitab öneriyorum. Execution bunlardan biri. Efsanevi GE yöneticilerinden Larry Bossidy ve Ram Charan’ n birlikte yazd bu kitab , daha önce okumama ra men içinde bulundu umuz yo un dönemde stratejilerimizi hayata geçirme konusundaki sistemati i tazelemek ad na referans bir kitap olarak tekrar okuyorum. Elif afak’ n ak c bir dile sahip roman Ustam ve Ben’i bir ç rp da bitiriverdim. Osmanl dönemindeki usta ç rak ili kisini dönemin tarihi olaylar çerçevesinde ele alan bu kitapta, Mimar Sinan’ n mimarl n n yan s ra yönetim ve insan ili kilerindeki yetene ini okumak oldukça heyecan vericiydi. Rama Bijapurkar’ n yazd We Are Like That Only adl kitap, Hindistan tüketicisinin beklenti ve al kanl klar n anlat yor. Global bir irket kurma yolunda farkl pazarlar için yapt m z çal malar n bir parças olarak bu kitab büyük bir keyifle okudu umu söyleyebilirim. YENAL GÖKYILDIRIM / LC WA K K MA AZACILIK GM

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.